ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 3 / 2559
นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบ 3 สามารถชำระเงินได้ที่ ห้องการเงิน มทร.ล้านนา ลำปาง
ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 ก.ค. 59 โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแบบฟร์อมจากเว็บไซต์
เอกสารรายงานตัวการเป็นนักศึกษาจะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ ในกรณีที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น
ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ >>
ผู้สมัครกรุณากด Like เพื่อรับข่าวสารการรับสมัครผ่านทางสังคมออนไลน์